AI CÓ THỂ GIÚP BẠN NGOÀI BẠN RA - HỘI KHỞI NGHIỆP

Thứ Năm, 24 tháng 5, 2018

AI CÓ THỂ GIÚP BẠN NGOÀI BẠN RA

Đôi khi chúng ta trông chờ phép màu, trông chờ sự may mắn, trông chờ ai đó giúp ta hoặc trong cổ tích “ông bụt” hiện ra giúp đỡ ... nhưng chúng ta quên rằng. Chỉ có ta mới giúp được ta mà thôi. Chính mình phải chịu trách nhiệm trên cuộc đời mình.
Elbert Hubbard từng nói: Hãy cho tôi biết điều bạn khao khát nhất trong đời và tôi sẽ chỉ cho bạn ai có thể dốc hết sức để giúp bạn đạt được điều ấy”. Khi được hỏi người ấy là ai, Hubbard trả lời: “Hãy nhìn vào gương, rồi bạn sẽ thấy người đó”.
#bricsvietnam #bricsvn

Không có nhận xét nào: