Ngu và Khôn - HỘI KHỞI NGHIỆP

Thứ Năm, 24 tháng 5, 2018

Ngu và Khôn

-Ê, tao thấy mày giữ tiền rất tốt, bây giờ tao gởi mày 20tr/ năm. Mỗi năm tao gởi mày 20tr như thế, coi như tiền tao bỏ heo. Mày đừng cho tao lấy giữa chừng, không thì tao sài hết, không tiết kiệm được. 15 năm sau mày trả lại tao. Ok không?
-Ok. Tao sẽ giữ giùm mày
-Ngoài ra, Tao có mệnh hệ gì mày lo cho con tao ăn học trong 15 năm nha, mỗi năm 100tr thôi. Tổng là 1 tỷ. 
-Ê mày, sao mày khôn dữ vậy, giữ tiền giùm cho mày là ơn phước cho mày lắm rồi, bạn bè tốt thì tốt chứ, sao mày có mệnh hệ gì tao phải nuôi con mày vậy. Con tao, tao còn lo chưa xong, ở đó mà lo con cho mày.
-Ê vậy chứ sao hôm trước tao gởi tiền vô bảo hiểm mày lại cản tao, mày nói bảo hiểm lừa đảo. Mày là thằng khôn, mày không nuôi con tao. Thằng bảo hiểm nó ngu, nó nuôi con tao, nó còn tình nghĩa hơn mày.
#cauchuyenbaohiem #yeubaohiem#ligroup#bricsvn#bricsvietnam#brics#moigioibaohiem#baohiemnhanthoKhông có nhận xét nào: