SẢN PHẨM “FWD Sống khỏe – Bảo hiểm bệnh ung thư” - HỘI KHỞI NGHIỆP

Thứ Năm, 24 tháng 5, 2018

SẢN PHẨM “FWD Sống khỏe – Bảo hiểm bệnh ung thư”

----------->100 triệu/200 triệu đồng khi phát hiện bệnh ung thư

------------>Bảo hiểm bệnh ung thư ở bất kỳ giai đoạn nào

------------->Phí bảo hiểm chỉ từvài trăm nghìn đồng/năm
Quyền lợi được chi trả khi nào?
 • Khách hàng xác nhận trung thực tình trạng sức khỏe khi đăng ký tham gia; và
 • Khách hàng được chẩn đoán mắc bệnh ung thư sau 90 ngày kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực. Nếu khách hàng có bệnh ung thư tiềm ẩn mà khách hàng không biết và chưa được chẩn đoán bởi cơ quan y tế, khách hàng vẫn được nhận quyền lợi.
Quyền lợi không được chi trả khi nào?
 • Bệnh ung thư xuất hiện trước hoặc trong 90 ngày kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực; hoặc
 • Bệnh ung thư được chẩn đoán có sự hiện diện của virus HIV hoặc AIDS.
Sản phẩm bảo hiểm cho các bệnh ung thư nào?
 • Sản phẩm bảo hiểm bệnh ung thư ở bất kỳ bộ phận nào và bất kỳ giai đoạn nào, ngay từ giai đoạn đầu.
 • Một số loại bệnh ung thư cần có xét nghiệm mô học phù hợp, chi tiết tham khảo mục định nghĩa trong
  Quy tắc và Điều khoản sản phẩm.
Đăng ký tham gia như thế nào?
Quy trình tham gia đơn giản, khách hàng chỉ cần:
 • Điền đầy đủ thông tin cá nhân.
 • Trả lời trung thực 3 câu hỏi sức khỏe mà không cần kiểm tra y tế.
 • Đăng tải giấy tờ tùy thân

Không có nhận xét nào: