Đầu tư xem quảng cáo ! - HỘI KHỞI NGHIỆP

Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2018

Đầu tư xem quảng cáo !

Mô hình hoạt động này như sau : Các nền tảng này sẽ thu tiền từ việc các nhà đầu tư xem quảng cáo. Và sau đó sẽ chia sẻ lại một phần lợi nhuận đó cho các NĐT sau một kỳ đầu tư.
Các nền tảng phổ biến hiện nay !
1.FTN Adpro
2.AdBlast
3. Alladswork

Không có nhận xét nào: