NHẬT KÝ HOẠT ĐỘNG NGÀY 5-4 - HỘI KHỞI NGHIỆP

Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2019

NHẬT KÝ HOẠT ĐỘNG NGÀY 5-4


BÁO CÁO KẾT QUẢ LÀM VIỆC
TỔNG THỜI GIAN PHÁT : 2 H
CỤ THỂ : 14: 10 à 15:20; 18:20 à 19:10
ĐỊA ĐIỂM : ĐƯỜNG TÔN THẤT TÙNG, HẺM 42 TVC ; HẺM 69, HẺM 111, CMT8; HẺM 95 MT, HẺM 1 NVH, HẺM 1 LTT, HẺM 162 NVH, ….
CỌC 1 : CÒN 310
CỌC 2 : CÒN 260

GẶP BỀN CHIA SẺ MMO 13H Ở CF DẠ LÝ
GẶP DƯƠNG, ĐANG Ở CF BON CHIA SẺ YOUTUBE


Không có nhận xét nào: