Thực Hư Chuyện Điền Bị FeCredit Tố Cáo Lừa Đảo. - HỘI KHỞI NGHIỆP

Thứ Ba, 9 tháng 4, 2019

Thực Hư Chuyện Điền Bị FeCredit Tố Cáo Lừa Đảo.

MỌI NGƯỜI MUỐN HIỂU RÕ HƠN TÌNH TIẾT CỦA CÂU CHUYỆN THÌ CÓ THỂ XEM HẾT DANH SÁT PHÁT SAO ĐỂ NẮM RÕ HƠN DIỄN BIẾN TOÀN BỘ CÂU CHUYỆN ĐỂ ĐƯA RA MỘT CÁCH NHÌN VÀ NHẬN THỨC ĐÚNG ĐẮN NHẤT.
BẤT KỲ MỘT VỤ ÁN NÀO CŨNG VẬY, DƯ LUẬN XÃ HỘI CẦN XÁC THẬN THÔNG TIN TỪ 2 PHÍA ĐỂ TỪ ĐO ĐƯA RA MỘT ĐÁNH GIÁ ĐÚNG ĐẮN VÀ KHÁCH QUAN NHẤT.

SAU KHI NGHE TRANH LUẬN VÀ PHẦN TRÌNH BÀY TỪ PHÍA ĐIỀN VÀ FE MỌI NGƯỜI CÓ THỂ NHẬN ĐỊNH MÌNH SAI, FE ĐÚNG HAY MÌNH ĐÚNG VÀ FE SAI HOẶC CẢ 2 CÙNG ĐÚNG VÀ CÙNG SAI LÀ TÙY THUỘC VÀO SỰ TRẢI NGHIỆM CÁ NHÂN VÀ KINH NGHIỆM SỐNG CỦA RIÊNG TỪNG NGƯỜI.

MÌNH SẼ TÓM TẮT CÔ ĐỌNG NHẤT TRONG VÀI VÒNG SAU :

TRONG LÚC MÌNH THAM GIA SEN VIỆT GROUP HỒI THÁNG 6 NĂM 2017, MÌNH CÓ VAY DÙM MỘT BẠN TRONG NHÓM ĐỂ ĐẦU TƯ GÓI ĐỒNG ( 86900K). BẠN NÀY TÊN LÀ NHƯ.
SAU KHI LÊN GÓI ĐỒNG XONG KHOẢNG 3 THÁNG SAU MÌNH ĐÃ NGHĨ LÀM Ở SEN VIỆT GROUP. SAU ĐÓ KHOẢNG 5 - 6 THÁNG THÌ NHƯ CŨNG NGHỈ DO MỌI CHUYỆN ĐỔ BỂ VÀ NHƯ ĐÃ LÊN SÀI GÒN ĐỂ ĐI LÀM TRẢ NỢ.

MÌNH VÀ NHƯ CŨNG TRẢ NỢ ĐƯỢC KHOẢNG 10 THÁNG . SAU ĐÓ KỂ TỪ THÁNG 9 NĂM 2018 DO KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG ĐÓNG NỮA NÊN MÌNH VÀ NHƯ CHƯA ĐÓNG TIỀN LÃI FE ĐÚNG HẠN NÊN THÀNH RA TỚI GIỜ HỢP ĐỒNG MÌNH VAY DÙM NHƯ ĐÃ QUÁ HẠN VÀ TRỄ NHIỀU NÊN FE ĐÃ THƯA KIỆN VÀ GÂY ÁP ĐẾN MÌNH BẰNG VIỆC ĐĂNG BÀI BỐC PHỐT NÊN MÌNH LỪA ĐẢO ĂN GIỰT  NÀY KIA. 


MONG MỌI NGƯỜI HIỂU CHO VÀ TRÁNH HIỂU LẦN VỀ DANH DỰ VÀ NHÂN PHẨM CỦA MÌNH !

Không có nhận xét nào: